BAKAN ÇELİK`TEN TARIMSAL İHRACAT AÇIKLAMASI »

Ekleme Tarihi: 10.05.2017 16:58:41

BAKAN ÇELİK`TEN TARIMSAL İHRACAT AÇIKLAMASI

Bakan Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini sorularını cevapladı. Çelik, hayvansal üretimin arttırılmasına ilişkin soruya, "Hayvancılığa 2003-2016 yılları arasında yaklaşık 22 milyar TL destek sağladık, sadece 2016 yılında 3 milyar TL destek sağlandı, 2017 yılında ise 3,8 milyar TL destek vereceğiz. Hayvancılığın gelişmesi için 2016 yılında yeni destekleri devreye koymuş bulunuyoruz. 4 ay ve üzeri buzağı ilk kez destek kapsamına alındı ve 350 TL ila 750 TL arasında destek vermeye başladık. Hayvancılık desteklerinin üreticilere doğrudan ödenmesini gerçekleştirdik, birliklere ayrıca kendi prim payları ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

Yemde yüzde 8 Katma Değer Vergisi'nin kaldırıldığını söyleyen Çelik, "Milli Tarım Projesi kapsamında hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modelini başlattık. 30 ili mera hayvancılığı yetiştiriciliği bölgesi olarak belirledik ve bu 30 ilde meraları ıslah etmek şartıyla ve hayvancılık yapmak şartıyla çok cüzi bedelle meraların hayvancılığa tahsisi sağlanacaktır. Et sığırcılığına uygun 200 başa kadar düve alımında ise yüzde 30 hibe verilecektir. Yıllık 400 bin baş buzağı ölmektedir Türkiye'de, bu ölümleri önlediğimiz zaman şu anda gerçekleştirdiğimiz ithalatın da söz konusu olmayacağını belirtme adına bu desteklerimizi bu kaleme çevirmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

38 ilin damızlık düve üretim merkezi olarak belirlendiğini belirten Çelik, "En az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve üretim merkezleri için inşaat yatırımlarına, alet, ekipman ve damızlık düve alımlarına yüzde 50 hibe vermekteyiz. Ayrıca, 31 ilimiz de damızlık koç, teke üretim merkezi olarak belirlendi. Burada da yine aynı şekilde 500 baş kapasiteli damızlık koç, teke, gebe üretim merkezleri için ağıl yapımına, alet-ekipman alımına ve erkek damızlık hayvana yüzde 50 hibe vermekteyiz. 13 ilimizde de damızlık manda üretim merkezi kurmuş bulunmaktayız. Böylece hayvancılıkta bir distribütör şeklinde değil, bir bayilik şeklinde, yurt dışından getirip, hayvanları burada altı yedi ay besleyip kesime gönderme anlayışından çıkan, kendi hayvan varlığını ve kendi besi varlığını kendi bünyesinde üreten bir yapıya hızlı bir şekilde kavuşacağımızı burada belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Tarımsal destekler hakkında bilgi veren Çelik, "2016 yılında 11,2 milyar TL tarımsal destek ödedik. 2003-2016 yılları arasında 90 milyar TL destek ödemiş bulunuyoruz. İç Anadolu Bölgesi'ne 18 milyar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne 16 milyar, Karadeniz Bölgesi'ne 14 milyar, Ege Bölgesi'ne 12 milyar 800 milyon, Marmara Bölgesi'ne 12 milyar 500 milyon, Akdeniz Bölgesi'ne ise 9 milyar 400 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi'ne ise 7 milyar 700 milyon TL'lik tarımsal destekler on dört yılda gerçekleşmiş bulunmaktadır. 2017 bütçemiz 12,8 milyar TL'dir ve 2017'nin ilk dört ayında da 7,7 milyar TL'lik destek ödemeleri gerçekleşmiş bulunmaktadır" dedi.

Yabancılara satılan tarım arazilerine ilişkin olarak Bakan Çelik, "2644 sayılı Tapu Kanunu'na göre yabancı uyruklu kişiler tarımsal proje yapılması şartıyla tarım arazisi edinebilmektedir ancak yabancı gerçek kişiler ilçe bazında özel mülkiyete konu arazilerin yüzde 10'unu geçemeyecek şekilde 30 hektara kadar tarım arazisi edinebilmektedir. Tarımsal proje verilmediği, verilen projenin gerçekleşmediği veya amaç dışı kullanımı hâlinde yabancı kişilerin arazisi Maliye Bakanlığınca tasfiye edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tohumculukta çeşit geliştirme çalışmalarına verdikleri desteğin on kat arttığına dikkat çeken Çelik, "Ar-Ge çalışmaları proje bazlı 300 bin TL'den 3 milyon TL'ye çıkarılmış bulunmaktadır ve Ar-Ge'de özel sektörle iş birliği yapıyoruz. Burası son derece önemli, tüm enstitülerimizi özel sektöre açmış bulunuyoruz. Bakanlık olarak özel sektörün Ar-Ge yatırımlarına 630 milyon TL destek vereceğiz, 900 milyon TL de özel sektörün yatırım yapmasını bekliyoruz, toplam AR-GE yatırımlarını tarımda 1,5 milyon TL'ye çıkması konusunda gerekli altyapıdaki tüm imkânlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Tarımsal ihracata ilişkin soru üzerine Çelik, "2002'de 3,8 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız 2016'da 16,3 milyar dolara çıkmıştır, 2016 ithalatımız 11 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir. Son on beş yılda toplam 58 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 2016 yılında 195 ülkeye tarım ve gıda ürün ihracatı yapılmıştır. Tarım sektörümüz 2002-2015 yılları arasında ortalama yüzde 3,2 büyüme göstermiş bulunmaktadır. 2002-2015 döneminde 28 AB ülkesinde tarım ortalama binde 5 olarak büyüdü, 2016 dâhil edildiğinde AB büyümesi yüzde 0,4. 2002-2015 döneminde OECD ülkeleri tarımı ise ortalama yüzde 1,1 seviyesinde büyüme göstermiştir" dedi. 

Kaynak : tarim.com.tr

Diğer Haberler