TARIMSAL KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR »

Ekleme Tarihi: 09.03.2017 09:01:54

TARIMSAL KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifince kullandırılan tarımsal kredi alacakları vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık yüzde 11 faizle yeniden hesaplanacak, borçlu yüzde 5 faiz ödeyerek borcunu yapılandırabilecek.

3 AY İÇİNDE BAŞVURULACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, söz konusu banka ve tarım kredi kooperatiflerince 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bugün itibarıyla üç ay içinde başvurulması kaydıyla yapılandırılabilecek.

YILLIK YÜZDE 5 FAİZ UYGULANACAK

Yapılandırmaya esas tutar, kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık yüzde 11 oranında faiz uygulanmak suretiyle hesaplanacak. Borçlular, kredi borcunun vadesini takip eden tarihten yapılandırma tarihine kadar yıllık yüzde 5 oranında basit usulde yürütülecek faiz ödeyecekler.

BEŞ EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK

Borç tutarının taksitlendirilmesi halinde ilk taksit Ekim ayı sonuna kadar beş eşit taksitte ödenecek. Yapılandırma taksitlerine yıllık yüzde 11 oranında taksitlerine faizi uygulanacak. Borç tutarının tamamının ödenmesi halinde faiz uygulanmayacak.

Kaynak : tarim.com.tr

Diğer Haberler