OMÜ`DEN BİR ULUSLARARASI PROJE DAHA »

Ekleme Tarihi: 21.02.2017 15:54:27

OMÜ`DEN BİR ULUSLARARASI PROJE DAHA

"Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi (Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with Machinery Executing Needed Treatments-IMPLEMENT)" projesi, Erasmus + Mesleki Eğitim Ana Eylem 2, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Proje, 2016 yılı Avrupa Birliği Erasmus Plus Mesleki Eğitim Ana Eylem 2 proje başvurularında Türkiye'den destek gören 25 çalışmadan biri olma özelliğini de taşıyor. Projenin açılış toplantısı OMÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Demir: "Üniversitemizden destek alan tek proje"

Projeye destek veren üniversitelere teşekkür eden OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir yaptığı konuşmada, "Çağımızın gereği olan ve üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği konuları içerisinde sayılan tarımsal ilaç uygulamalarının kontrolü ve uygulama yönetimi önemli bir çalışma alanı oluşturmakta ve çevre ve canlıların yaşamsal alanlarına etki konusu sıkça tartışılmaktadır. Bu proje ile bu alanda çalışan, muhatap olan kişi ya da kurumlarda eğitim ve uygulama projeleri çerçevesinde toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği Erasmus Plus Mesleki Eğitim Ana Eylem 2 başvurularında 2016 yılı proje çağrılarına ülkemizden 287 proje katılmış, bunlardan 25 proje destek görmüştür. Bu 25 projeden üniversitemizden destek alan tek proje olması nedeniyle projemiz ayrı bir anlam ve değer kazanmıştır. Özellikle doğal kaynakların hor kullanıldığı ve sürdürülebilir bir yaşamın tartışıldığı günümüzde bu tür çalışmaların önemi tartışılmazdır. Bu tür projeler ile geleceğe taşımaarzusunda olduğumuz dünyamıza ve kaynaklarımızı torunlarımızdan emanet aldığımızı unutmamalıyız" dedi.

Öztekin: "2 yıl devam edecek"

Proje hakkında bilgi veren proje yürütücüsü OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin, "Projemiz, OMÜ koordinatörlüğünde, Agricoltura e Vita - Associazione -İtalya, Çukurova Üniversitesi-Türkiye, Ankara Üniversitesi -Türkiye, Asociacion Agraria Jovenes Agricultores Asaja Granada -İspanya, Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola - İtalya olmak üzere üç faklı ülke konsorsiyumu ile toplam altı kurum ve kuruluş ortaklığıyla yürütülüyor. Pestisit uygulamaları, çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek olumsuz etkilerinden dolayı son derece dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Güvenli ve sürdürülebilir tarım açısından da bu durum bir gerekliliktir. Bu bağlamda, özellikle pestisit uygulamalarında kullanılan makinelerin tekniğine uygun ve doğru kullanımı ile ayar ve bakımlarının doğru bir şekilde yapılmasının, pestisitlerin ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları önleyici etkilere sahip olduğu söylenebilir. Bu durumun hem operatör sağlığı ve güvenliği, hem de çevrenin korunması açısından zorunlu bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Bu projede, bitki koruma amaçlı pestisit uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ile birlikte uygulamanın çevresel etkileri ve gıda güvenliğini de göz önüne alan, yenilikçi uygulamaları geliştirmek amaçlanmaktadır. IMPLEMENT projesiyle, başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılar ve imalatçılar ile ziraat mühendisleri, tarım danışmanları vb eğitimcilere yönelik, güvenli makine kullanımı, doğru uygulama, kalibrasyon, ayar-bakım ve iş güvenliği konularını içeren bir interaktif eğitim platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, üretilen materyallerle pilot eğitimler düzenlenerek bitki koruma makineleri kullanımında iş sağlığı ve güvenliği gönüllüleri oluşturulmaya çalışılacaktır. Proje; 1 Aralık 2016 tarihi itibariyle başlamış olup, 2 yıl devam edecektir.Proje faaliyetleri ve çıktıları, proje yayım ve görünürlük ekibi aracılığıyla düzenli olarak yayınlanarak bitki koruma makinelerinde güvenlikle ilgili tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. IMPLEMENT projesiyle, tarım sektöründe bitki koruma makineleri ve ürünlerinin doğru kullanılmaması ile ortaya çıkan ve etkileri ölümcül olabilen sağlık ve güvenlik sorunları hakkında toplumsal farkındalık oluşturulması da beklenmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak : tarim.com.tr

Diğer Haberler