PAMUĞUN YENİ OTORİTESİ »

Ekleme Tarihi: 23.12.2016 11:43:10

PAMUĞUN YENİ OTORİTESİ

İzmir Ticaret Borsası'nın üç yıl önce faaliyete geçirdiği İTB Laboratuvar, Arge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (İZLADAŞ) Türk pamuğunun analizi ve sınıflandırılması konusunda otorite haline geldi.

İzmir Merkez Laboratuvarı ve Belevi-Selçuk Pamuk Lif Analiz Laboratuvarı aracılığıyla başta İzmir Ticaret Borsası üyeleri olmak üzere pamukla ilgili tüm kesimlere hizmet veren İZLADAŞ, kısa süre içinde Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş, (ELİDAŞ) , Ege Bölgesi ve ülke genelinde faaliyet gösteren borsalar, üniversiteler, araştırma kurumları, tekstil ve çırçır fabrikaları, özel tohum firmaları gibi pek çok kurum ve kuruluşa değer üretti. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin ile 31 Aralık 2014 tarihinde pamukta yetkili sınıflandırıcı lisansı alan İZLADAŞ bu alanda Türkiye'deki tek laboratuvar olma özelliğini taşıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetiminde çalışmalarını yürüten laboratuvarlarda, Belevi-Selçuk'ta faaliyet gösteren ELİDAŞ pamuk lisanslı deposuna ürün teslim etmek isteyen mudilerin tek balya analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen kalite gruplarına göre sınıflandırılarak lisanslı depoya girecek ürüne ilişkin Analiz ve Sınıflandırma Belgesi düzenleniyor. 

ICA Bremen Cotton Round Test Kontrol sistemine dahil olan İZLADAŞ'a her yıl düzenli olarak 3 farklı zamanda gelen pamuk numunelerinin analizleri yapılarak sonuçlar Bremen'e gönderiliyor. Bu sistem farklı ülkelerde, aynı alanda faaliyet gösteren 124 farklı laboratuvardaki cihazlar ile İZLADAŞ laboratuvarlarındaki lif analiz cihazlarını ölçüm yeterliliği bakımından karşılaştırılmasına imkan sağlıyor. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, "Pamukta yetkili sınıflandırıcı lisansı olan ve bu alanda Türkiye'deki tek laboratuvar olma özelliğine sahip İZLADAŞ'ın ülkemize ve Bölgemize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Çağımızda tarımsal alanda ilerleme sağlayabilmek adına bilişim ve teknolojiden yararlanmak büyük önem taşıyor. İZLADAŞ bu doğrultuda pazarda kalitenin ve ekonomik değerin hızla anlaşılabilir olmasını sağlarken, pazarda pay sahibi olabilmenin de önünü açan oldukça önemli bir unsurdur" dedi. Bülent Uçak, laboratuvarların mal alım - satımlarında yetkili sınıflandırıcı olarak büyük öneme sahip olduğuna değinerek "Bu amaç doğrultusunda, üyelerimize ve Bakanlıklarımıza karşı hizmet sorumluluğu bilinciyle laboratuvarımızı her türlü teknolojik donanımla destekleyerek geliştirmeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

Laboratuvarda yapılan analizlerin sonuçları yıllar itibariyle lokasyon ve işletme şekli baz alınarak veri tabanında toplanıyor ve bu sayede Türkiye'de üretilen pamukların fiziksel özelliklerini ortaya koyan ciddi bir kaynak oluşturuluyor.

Kaynak : tarim.com.tr

Diğer Haberler