TARIMDA `BOR` BEREKETİ »

Ekleme Tarihi: 18.11.2016 13:57:20

TARIMDA `BOR` BEREKETİ

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nden (BOREN) alınan bilgiye göre, tarımdaki verim artışı, özellikle topraklarda bor noksanlığının çok yüksek olduğu Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde fındık ve çay bahçelerinde gerçekleşiyor.

Toprak analizleri çerçevesinde BOREN ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) özellikle Karadeniz Bölgesi için bor katkılı yeni gübre üretimi ve geliştirilmesini öneriyor.

Tarım Programı kapsamında bugüne kadar 14 farklı üründe yapılan denemeler sonucu, bor gübrelemesiyle bölgeye ve bitki türüne bağlı olmak üzere verimdeki artışın yüzde 5 ila 30 arasında değiştiği saptandı.

Toprakta sadece noksan olduğu zaman değil aynı zamanda fazla olduğunda da zararları olan bor mineralinin gübre olarak yanlış, aşırı ve bilinçsiz kullanımının önüne geçmek için de eğitim ve yayın çalışmaları sürdürülüyor.

Bu çerçevede, kazanılan tecrübe ve bilgi birikiminin akademisyenler, ziraat kuruluşları, gübre üreticileri ve sektör temsilcileri ile paylaşılmasını hedefleyen BOREN'in ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu"nda, konu tüm boyutlarıyla 18 Kasım'a kadar ele alınacak.

Kaynak : tarim.com.tr

Diğer Haberler