Yayıncı Künye »

Şirket Bilgileri

Unvanı: Net Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş.

Logo/Çağrı İşareti: Televizyon(Fidan TV)
Yayın Ortamı: 

Lisans Tipi: 

Yayın Türü: 

Yazışma Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:137/5 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks: (0312) 384 48 16 - (0312) 384 48 66
İnternet Adresi: www.fidantv.com

Sorumlu Müdür

Adı-Soyadı: Büşra ÇAM
Posta Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:137/5 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks: (0312) 384 48 16 - (0312) 384 48 66
E-posta Adresi: sorumlumudur@fidantv.com 

İzleyici Temsilcisi

Adı-Soyadı: Furkan ÇAM 
Posta Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:137/5 Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks: (0312) 384 48 16 - (0312) 384 48 66
E-posta Adresi: izleyicitemsilcisi@fidantv.com